กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2558

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

การให้ไม่รู้จบ

HR & Management
โดยพิพัฒน์ ยอดพฤติการ

การลงทุนสุนทานให้น้ำหนักกับการบริหารเงินต้น เพื่อให้คงอยู่ พร้อมกับหาดอกผลที่เพียงพอ เพื่อทำสาธารณประโยชน์

สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 มิ.ย.) สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการเปิดแนวคิด “การลงทุนสุนทาน” หรือ “philanthropic investments” เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการทำ csr อย่างยั่งยืน โดยเป็นรูปแบบที่องค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือที่สามารถให้ทุนโดยไม่สูญเงินต้น ขณะที่ชุมชนหรือหน่วยงานที่ได้รับความช่วยเหลือ มีทุนหรือทรัพยากรที่จะใช้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตราบจนโครงการหรือภารกิจบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2