กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

กรุงเทพวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2558

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

กล้วยไม้พันธุ์พระนาม

ร่มไม้ชายคา
โดยมิสเตอร์ดับเบิลยู/ภาพ : ยุคลธร อิ่มไพร/ นวลพรรณ กิติราช

กล้วยไม้ 2 สายพันธุ์ใหม่ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามในปีนี้ ได้แก่ รักตสิริน และ ม่วงราชกุมารี ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่จากสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์ & แล็บ

โดยมีนาย สวง คุ้มวิเชียร (แอร์) เป็นผู้ผสมและพัฒนาพันธุ์ 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2