กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2558

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผมไม่ใช่นักธุรกิจ

ไอเดีย-ดีไซน์
โดยบุษกร ภู่แส

ไม่น่าเชื่อว่า วิทยุกระเป๋าหิ้วทรานซิสเตอร์จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กชายคนหนึ่งเกิดความสนใจความรู้ในวิชาฟิสิกส์และคณติศาสตร์ ก่อนที่จะโฟกัสไปด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคว้าปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า

 ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ ณ วันนี้ สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศาสตราจารย์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างผลงานมากมายและได้รับเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นจากองค์กรต่างๆ ทั้งสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2