กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 30 ธันวาคม 2559

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

นิพนธ์แนะตั้งบอร์ดเกษตรแห่งชาติ คุมทิศทางวิจัย-สู่เกษตร 4.0

รายงานพิเศษ
โดยนครินทร์ ศรีเลิศ

ปัจจุบันภาคเกษตรยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรกว่า 17 ล้านคน ซึ่งวิธีการที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จะต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำเกษตร

นักวิชาการแนะภาครัฐควรจะมีการปรับปรุงระบบการวิจัยด้านการเกษตรของประเทศทั้งระบบในเรื่องของงบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรองค์กรวิจัยด้านเกษตรของประเทศให้ถูกต้องและมีความเป็นสากล

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2