กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

จุดประกาย

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เมื่อขยะไม่ได้จบแค่ลงถัง

อื่นๆ
โดยกตตณ์ ตติปาณิเทพ / ภาพ : ศูนย์ภาพเนชั่น

คนเราสร้างขยะวันละ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน คิดรวมทั้งประเทศเท่ากับ 7.4 หมื่นตันต่อวัน รวมกัน 27 ล้านตันต่อปี

ไม่ว่าแพขยะในทะเลที่เป็นข่าวไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นจะไปจบลงตรงไหน แต่ต้องยอมรับว่า คนไทยก็กลับมาสนใจ และตื่นตัวเรื่องขยะในทะเลมากขึ้น แม้วันนี้ ขยะลอยน้ำจะถูกกระแสอื่นๆ ในสังคมเบี่ยงเบนความสนใจไปก็ตาม

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2