กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

จุดประกาย

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

พูดเรื่องโรคเอดส์แบบ “เบน-ชลาทิศ”

อื่นๆ
โดยอรรถภูมิ อองกุลนะ

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS ได้ประกาศให้วันที่ 1 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ”

ตอนที่ได้ยินว่า ทีมงานในกองนัด เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ พูดคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ร้องเพลง งานแสดง และความรัก เราก็ยังจินตนาการไม่ออกว่าพวกเขาจะพูดเรื่องอะไรกัน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2