กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ออนไลน์ข้ามชาติ ชิงดีมานด์ในประเทศ

ธุรกิจ
โดยสุกัญญา ศุภกิจอำนวย

การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เป้าหมายคือ ต้องการเพิ่มรายได้ของผู้คนให้กลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) บนความคาดหวังที่ว่า เมื่อผู้คนมีฐานะดีขึ้น ย่อมต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต

อาทิ ท่องเที่ยว เพิ่มการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งผลประโยชน์จากธุรกรรมเหล่านี้มักจะตกอยู่กับผู้ประกอบการสินค้าในประเทศ เป็นหลัก

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2