กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สร้างธรรมาภิบาลที่ดีในตลาดทุน

การเมือง
โดยดร.บัณฑิต นิจถาวร

อาทิตย์ที่แล้ว ผมชีพจรลงเท้าไปประชุมต่างประเทศสองแห่ง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องเศรษฐกิจก็ที่สิงคโปร์ ส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ที่มาเลเซีย

โดยที่มาเลเซียเข้าร่วมประชุม global emerging markets regulatory conference 2017 จัดโดยสำนักงานก.ล.ต. มาเลเซีย ที่ประเด็นของการสัมมนาก็คือ จะสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างไรที่จะให้ผลดีต่อความน่าเชื่อถือและ integrity ของตลาดทุน รวมถึงสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับตลาด ประเด็นนี้สำคัญต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของทุกประเทศ ที่ต้องรักษามาตรฐานให้ตลาดทุนเป็นที่ยอมรับเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2