กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

หุ้นธุรกิจ Packaging กรณีศึกษา PJW

การเงิน-การธนาคาร
โดยเจษฎา สุขทิศ, CFA

บรรจุภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งผู้บริโภคเมื่อใช้แล้วจะมีโอกาสใช้ซ้ำต่อเนื่อง ทำให้ลักษณะของยอดขายมีความต่ำเนื่องสูง ซึ่งในประเทศไทยเราเองมีหุ้นในกลุ่มนี้ถึงเกือบ 20 บริษัท

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2