กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

4ผู้สมัครดีดีผ่านคุณสมบัติแค่เกมโชว์

แกะรอยการเมือง
โดยเฉลา กาญจนา

วันก่อนเห็นมีชื่อผู้สมัครกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทย ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 4 คน จากผู้สมัครเดิมที9 คน ออกกลางคัน 1 คนเหลือ8คน ในจำนวน4คนที่ผ่านคุณสมบัติก็ดูเหมือนกระท่อนกระแท่นเหลือเกินบางคนมีปัญหาถูกเลิกจ้างจากที่เดิม

 บางคนก็สมัครไปทุกเวทีที่เปิดรับ บางคนก็ไม่ขอร่วมวงในการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2