กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

คลอดอุดมศึกษาใน6เดือน

การศึกษา

ธีระเกียรติเผยเดินหน้าคลอดกฎหมายกระทรวงอุดมศึกษาภายใน 6 เดือน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ระบุหากปล่อยให้พ้นรัฐบาลนี้ประสบความสำเร็จยาก เร่งเปิดเวทีรับฟังความเห็นครบ 4 ภาคภายในเดือนเม.ย.

 เชื่อเนื้อหากฎหมายตั้งกระทรวงใหม่ปิดทางการเมืองแทรกแซง ศูนย์ประสานงานอุดมศึกษารัฐ ฝากคำถามแนวทางสร้างความเสมอภาค การสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาผลิตคนไม่ตรงความต้องการตลาดแรงงาน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2