กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แฟชั่น‘ประเทศไทย4.0’

เศรษฐกิจ

รัฐบาลผลักดันนโยบาย“ประเทศไทย 4.0” โดยหวังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นั่นหมายความว่าหากทำได้สำเร็จก็จะทำเศรษฐกิจของประเทศก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง

ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้ ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวค่อนข้างมาก แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นจริงยังไม่มากนัก

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2