กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 21 มีนาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

จี้‘โอทีเอ’เมินธุรกิจท่องเที่ยวผิดก.ม.

การตลาด

“ท่องเที่ยว”วางแนวทางป้องกันธุรกิจผิดกฎหมายใช้ออนไลน์ทำตลาด เล็งหารือ“อโกด้า”ร่วมมือกรองโรงแรมเถื่อนพ้นระบบ กรมการท่องเที่ยวจ่อหารือ“ซีเอ็นทีเอ”จีน คุมเข้มเอเย่นต์ออนไลน์ใช้บริษัทนำเที่ยวไทยไร้ใบอนุญาต

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สัปดาห์นี้เตรียมหารือกับผู้บริหารจากอโกด้า ผู้ให้บริการประเภทออนไลน์ ทราเวล เอเย่นต์(โอทีเอ) หลังจากได้รับการติดต่อขอเข้าพบ โดยกระทรวงฯ เตรียมประเด็นการเจรจาขอความร่วมมือ 2 เรื่องหลัก    เรื่องแรก  ให้ช่วยพิจารณายกเว้นข้อบังคับไม่ให้โรงแรมสามารถไปตั้งราคาขายห้องพักที่ต่ำกว่าอัตราที่ให้กับอโกด้า  เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากโรงแรมในไทยจำนวนมาก เรื่องอุปสรรคในการทำราคา เนื่องจากบางกรณีมีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เช่นกลุ่มประชุมสัมมนา ติดต่อเข้ามา ทำให้จำเป็นต้องให้ราคาพิเศษที่ต่ำกว่าอัตราที่ให้กับโอทีเอ  จึงกลายเป็นการผิดข้อบังคับ    ประเด็นต่อมาคือขอให้อโกด้าพิจารณาการคัดกรองโรงแรมที่จะเข้าร่วมทำการตลาดออนไลน์  ต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องเท่านั้น  เนื่องจากขณะนี้ปัญหาโรงแรมนอกระบบมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมอย่างมาก     ขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมไทย(ทีเอชเอ)  ในการแก้กฎกระทรวงผ่อนคลายกฎระเบียบการจดทะเบียนเพื่อเปิดโอกาสให้โรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตให้มาจดทะเบียนถูกต้องแล้ว  ดังนั้นหากได้รับความร่วมมือจากโอทีเอรายใหญ่ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาทำให้ถูกกฎหมายมากขึ้น    ด้านนางสาววรรณสิริ โมรากุล  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในการประชุมติดตามความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันกัสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีเอ็นทีเอ) ในเดือนพ.ค.นี้  จะย้ำให้ซีเอ็นทีเอ ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวทั้งหมด  ตรวจสอบธุรกิจโอทีเอที่ไปจดทะเบียนและทำตลาดในประเทศจีน  เลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่รับช่วงลูกค้าทัวร์ต่อในประเทศไทยให้ถูกต้องตามบัญชีรายชื่อกว่า 300 บริษัทที่กรมฯตรวจสอบและส่งต่อให้ซีเอ็นทีเอไปแล้ว     ที่ผ่านมาเริ่มพบปัญหาทิ้งลูกทัวร์ 2-3 คณะ เมื่อตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวใช้แพลตฟอร์มโอทีเอในการจองทัวร์เข้ามาในไทย  โดยบริษัทดังกล่าวเป็นทัวร์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวด้วย    ทั้งนี้ จากการจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายที่ผ่านมา  มุ่งไปที่การควบคุมดูแลบริษัทนำเที่ยวทั่วไป แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงตลาดออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็นช่องว่างให้ธุรกิจผิดกฎหมายยังคงรับลูกค้าต่อเนื่อง จนเริ่มมีปัญหาดังกล่าว  โดยที่ไทยไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เนื่องจากเป็นโอทีเอที่จดทะเบียนในจีน  ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทางการจีนแก้ไขปัญหา  ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากปัจจุบันฐานนักท่องเที่ยวจีน  เริ่มหันมาใช้โอทีเอในการจองทัวร์เข้ามาไทยมากขึ้น  จึงควรต้องตรวจสอบการใช้บริการแลนด์ โอเปอเรเตอร์ หรือบริษัทที่รับช่วงในไทยอย่างใกล้ชิด

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2