กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

จุดประกาย

วันศุกร์ 21 เมษายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘พร้อมพงศ์ ไชยกุล’ บนเส้นทางทายาท

Cover Story
โดยบุษกร ภู่แส

ทายาทธุรกิจพันล้านแสวงหาทางเดินของตนเอง นอกจากจะพิสูจน์ฝีไม้ลายมือแล้วยังต้องค้ำจุนฐานรากเดิมให้กับกิจการครอบครัวอีกด้วย

เพื่อเติมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจครอบครัว “พร้อมพงศ์ ไชยกุล” ตัดสินใจขยับสู่ธุรกิจวัสดุทางการแพทย์โดยชิมลางด้วยแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก ที่รับต่อยอดจากงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นค่อยก้าวสู่วัสดุทางการแพทย์สำหรับมนุษย์

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2