กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันศุกร์ 21 เมษายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

Conflict of Condominium Interests

การเมือง
โดยพิสิฐ ชูประสิทธิ์

ผู้เขียน “เว้นวรรค” การนำเสนอบทความในระบบอาคารชุด คอนโดมิเนียมมา (นาน) พอควร วันหยุดสัปดาห์นี้ ขอถือโอกาสนำเรียน “บทความ” อาคารชุด เห็นว่าน่าสนใจ อาจเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อ ผู้เป็นเจ้าของห้องชุดในคอนโดมิเนียม คณะกรรมการ และผู้จัดการ

ได้ศึกษากรณีดังกล่าวจากท่านผู้อ่านคอลัมน์อสังหาในเว็บไซต์ข่าวอสังหาริมทรัพย์สื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจแพร่หลาย (ชั้นนำ) ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอบทความ สาระทางวิชาการด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ท่านผู้อ่านคอลัมน์บทความรายดังกล่าว “สวมหมวก” เจ้าของร่วมในคอนโดมิเนียมพักอาศัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอาคารชุด สอบถามมีข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใดที่กำหนด หรือบังคับให้คณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ข้อบังคับ และระเบียบ ห้ามมิให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ประเภทบริษัทรับจ้างบริหาทรัพย์สิน (pro. outsource) ในคราวเดียวได้หรือไม่ 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2