กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 21 เมษายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

คลังสรุปสัปดาห์หน้ามาตรการช่วยชาวนา

นโยบายเศรษฐกิจ

คลังเผย จะสามารถสรุปมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้ยั่งยืนได้ภายในสัปดาห์หน้า โดย สศค.และธ.ก.ส.อยู่ระหว่างพิจารณาระบุมาตรการที่ออกมาจะไม่สร้างภาระการคลังมากเกินไป และ ต้องปิดช่องโหว่การทุจริต ยันจะไม่ใช้โครงการจำนำข้าวมาเป็นหนึ่งในมาตรการ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จะนำร่องช่วยเหลือกลุ่มชาวนาเป็นกลุ่มแรก ซึ่งเป็นตามนโยบายของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยตนได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ไปพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม คาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถสรุปแนวทางเสนอมาได้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2