กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันศุกร์ 21 เมษายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ห้องค้า

บริษัทจดทะเบียน

กองอสังหาเอ็มเอฟซีกำไรลด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (m-ii) ระบุว่าในปี 2559 กองทุนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 109.16 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 24.34% จากปีก่อน เนื่องจากการปรับมูลค่าราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ โดยในระหว่างปี 2559 กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ทำให้กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุนเป็น 2.5 ล้านบาทใน ขณะที่งวดเดียวกันปีที่แล้วกองทุนรับรู้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น 3.32 ล้านบาท

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2