กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันศุกร์ 21 เมษายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘ศิลปากร’ยัน 3 สาขาป.เอกผ่านเกณฑ์มาตรฐานสกอ.

การศึกษา

“ศิลปากร” ยืนยัน 3 หลักสูตรปริญญาเอก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หลังตกเป็นข่าวติดกลุ่มหลักสูตรมีปัญหา ระบุว่า สกอ.ได้มีการตรวจเยี่ยมจริง แต่ได้รับแจ้งเบื้องต้นแล้วว่าผ่านเกณฑ์ทุกหลักสูตร รอแค่การประกาศผลอย่างเป็นทางการ

กรณีปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ระบุถึงการเปิดเผยของนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ว่าผลจากการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกปี 2560 ของคณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีการตรวจเยี่ยม 18 หลักสูตรของ 7 สถาบัน ผลปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 9 หลักสูตร และจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน 8 หลักสูตร 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2