กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 21 เมษายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

คุณภาพทรัพยากรบุคคล ความท้าทายของไทยแลนด์4.0

นโยบายเศรษฐกิจ

ขณะที่หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพูดถึง นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ถือเป็นวาระหลักของรัฐบาล โดยหนึ่งในปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ขยับชั้นขึ้นเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้ ก็คือ Upgrading of skills

ซึ่ง ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโส ประจำประเทศไทย ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (adb) ระบุว่า ประเทศไทยยังขาดส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2