กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 21 เมษายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ปรับโครงสร้างสศช. เดิมพันยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบายเศรษฐกิจ
โดยนครินทร์ ศรีเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาประเทศ มีหน้าที่หลักในการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ซึ่งเป็นแผนหลักที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมานานหลายทศวรรษ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2