กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แห่รับเงินชดเชยพุ่งสะท้อนว่างงานห่วงนโยบาย 4.0ซ้ำเติม

นโยบายเศรษฐกิจ

นักวิชาการห่วงสถานการณ์ว่างงานเพิ่มความรุนแรง ระบุตัวเลขผู้รับเงินชดเชย1.38% สะท้อนแนวโน้มการตกงานที่สูงขึ้นกว่า 4-5 ปี ย้อนหลัง หวั่นการเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตตามนโยบาย เศรษฐกิจ4.0 เป็นตัวเร่งปัญหา

จากกรณีจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือลูกจ้างในระบบขอรับเงินชดเชยการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากกรณีลาออกจากงานและการปิดกิจการโดยข้อมูลจาก สปส.ระบุว่าในปี 2557 มีผู้รับเงินชดเชย 106,798 ราย ปี 2558 รวม 123,536 ราย ปี 2559 รวม 141,267 ราย และในปี 2560 เพียง 3 เดือนแรกมีผู้ขอรับเงินชดเชยว่างงานเฉลี่ย 145,151 หรือคิดเป็น 1.38% ของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสะท้อนถึงภาวะการว่างงานเพิ่มมากขึ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2