กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันอังคาร 20 มิถุนายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แบงก์ชาติห่วงสหกรณ์โตเร็ว-จี้ยกระดับคุมซีจี

นโยบายเศรษฐกิจ

แบงก์ชาติเผยผลประชุมร่วม กนง.-กนส. ห่วงพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่ยังสูง โดยเฉพาะในสหกรณ์ออมทรัพย์ หลังยอดเงินรับฝาก-หุ้นที่ระดมจากสมาชิกพุ่งเร็ว ทั้งยังพบการกู้ยืมแหล่งทุนภายนอกสูง จี้ยกระดับการคุมความเสี่ยง-ธรรมาภิบาลเพิ่ม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ได้ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน(กนส.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งแต่ละปีจะมีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง คือในเดือนมิ.ย.และธ.ค.ของแต่ละปี การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกของปี 2560

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2