กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันอังคาร 20 มิถุนายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แก้ปมใช้ที่สปก.ทั้งระบบ

นโยบายเศรษฐกิจ

วิษณุเผยคสช.–-ครม.เตรียมหารือแก้ปัญหาที่ดินส.ป.ก.ทั้งระบบ ครอบคลุม 3 กิจการ ปิโตรเลียม–-พลังงานทดแทน–-เหมืองแร่ ชี้มี 4 แนวทางใช้แก้ปัญหาใช้วิธีเร่งด่วน เหตุส่งผลกระทบ ขณะนายกฯให้ใช้เกณฑ์ 7 ด้าน เหตุการใช้พื้นที่เปลี่ยนไปมาก

รัฐบาลเตรียมหาทางออกกิจการบนที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งศาลปกครอง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2