กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

จากเครื่องมือคาดการณ์อนาคตสู่ การผลักดันไทยแลนด์ 4.0

Bussiness
โดยเรวัต ตันตยานนท์

แม้ว่าอนาคตจะเป็นสิ่งที่พยากรณ์ให้แม่นยำได้ยาก แต่การใช้เครื่องมือคาดการณ์อนาคต หรือ Foresight ก็จะทำให้เราเห็นภาพที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต

บทความในสัปดาห์นี้เป็นการสรุปอนุสนธิจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเทคโนโลยียุทธศาสตร์แห่งชาติด้วยเครื่องมือคาดการณ์อนาคต” ซึ่งศึกษาโดย ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ http://www.apecforesight.org/index.php/research/49-key-tech-final-report.html

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2