กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

Finland : ประเทศเล็กที่ยิ่งใหญ่ โอกาส SMEsไทย (จบ)

Bussiness

การพัฒนาการศึกษาอย่างจริงทำให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพ

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย (สำหรับประเทศภายนอกยุโรป เป็นประเทศที่สองต่อจากสหรัฐอเมริกา) ที่ได้รับรองรัฐฟินแลนด์ซึ่งได้ประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่6 ธ.ค.2460 โดยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่9 ต.ค.2462ต่อมาในปี2489ได้ยกระดับขึ้นเป็นความสัมพันธ์ในระดับเอกอัครราชทูต โดยเมื่อปี2523ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยระดับอุปทูติ และในปี2529ได้ยกระดับเป็นเอกอัครราชทูต

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2