กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

@Taste

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน 'ผ่านอาหาร'

Cover T
โดยเอื้อพันธุ์ ศรีสุนทร/ภาพ : กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร

เรียนรู้เพื่อนบ้าน รู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านวัฒนธรรมอาหาร...ที่ไร้พรมแดน

โลกไร้พรมแดน ทำให้สังคมโลกติดต่อสื่อสารกันเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก... โดยเฉพาะการพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและวัฒนธรรม เมื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (the association of south east asia nations - asean) บ้านใกล้เรือนเคียงที่โลกยุคดิจิทัลทำให้เราดูเหมือนอยู่ใกล้ชิดกันกว่าเดิม

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2