กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

บัตรใบเดียว-ต่างเขตต่างเบอร์ กติกาที่ปฏิบัติได้จริง?

การเมือง

หนึ่งประเด็นสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ถูกพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือ

ประเด็นที่กรธ.กำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยใช้บัตรใบเดียวก่อนจะนำคะแนนดังกล่าวมาคำนวณหาจำนวนเก้าอี้้ส.ส.ของแต่ละพรรค รวมทั้งคำนวณจำนวนส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2