กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ต่างเขตต่างเบอร์ ช่วย ‘ลดทุจริตเลือกตั้ง’

การเมือง
โดยสิทธิชัย นครวิลัย

ท่ามกลางเสียงคัดค้านเนื้อหากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่มีข้อเสนอรูปแบบ ต่างเขตต่างเบอร์ นายอมร วานิชวิวัฒน์ ในฐานะอนุกรรมการพิจารณร่างกฎหมาย ได้อธิบายแนวคิดของวิธีการดังกล่าว

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2