กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ต่างเขตต่างเบอร์ ช่วย ‘ลดทุจริตเลือกตั้ง’

การเมือง
โดยสิทธิชัย นครวิลัย

ท่ามกลางเสียงคัดค้านเนื้อหากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่มีข้อเสนอรูปแบบ ต่างเขตต่างเบอร์ นายอมร วานิชวิวัฒน์ ในฐานะอนุกรรมการพิจารณร่างกฎหมาย ได้อธิบายแนวคิดของวิธีการดังกล่าว

นายอมร บอกว่าจุดเริ่มต้นแนวคิดนี้มาจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมองว่าในอดีตที่ผ่านมา การเลือกตั้งมักมีปัญหาทุจริต โดยหมายเลขที่เป็นเบอร์เดียว ถูกนำไปใช้บอกกับประชาชนให้เลือกเบอร์นั้นของพรรคนั้น เบอร์นี้พรรคนี้ ทำให้การซื้อเสียงสะดวกง่ายดาย ทำให้ต้องมาคิดกันว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะทำอย่างไร เราจึงคิดให้แต่ละเขตที่มีการเลือกตั้งจับสลากหมายเลขกันเอง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2