กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ดึงบิ๊กธุรกิจนั่งบอร์ดขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0

นโยบายเศรษฐกิจ

ประยุทธ์ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์4.0 นายกฯนั่งประธาน ดึงบิ๊กเอกชนนั่งกรรมการหลายตำแหน่ง สุวิทย์ ชี้ช่วยปลดล็อกปัญหาอุปสรรค เปิดทางใช้แนวทางใหม่บริหารราชการ-ปฏิรูปประเทศ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายไทยแลนด์4.0เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างความอยู่ดีมีสุขทางสังคม การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่การการเชื่อมโยงประชาคมโลก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนโดยความร่วมมือผ่านกลไกสานพลังประชารัฐ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2