กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เดินหน้า กม.ลูกแบ่งแยกอำนาจผู้ว่าฯสตง. -คตง.

ในประเทศ

อุดม เผยเตรียมส่ง ร่าง พ.ร.ป.สตง. ให้ สนช. สัปดาห์หน้า หลังส่งให้ปรับแก้แล้ว 3 รอบ เผย ขีดเส้น ให้ ผว.สตง. มีอิสระตรวจสอบ ด้าน คตง. ออกนโยบาย-ระเบียบ-ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน วิษณุ เผย กฎหมาย 4 ชั่วโคตร เอาผิด กิ๊ก -แฟน- เพื่อน ด้วย

นายอุดม รัฐอมฤต กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้า กรธ. จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้พิจารณาเป็นฉบับที่ 6 ได้ หลังจากที่กรธ. ได้ส่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวพิจารณาและนำมาปรับปรุงแก้ไข จำนวนถึง 3 รอบแล้ว โดยหลักการสำคัญที่ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดไว้ คือ การจัดสรรความสัมพันธ์ของการทำงาน ระหว่าง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่าฯสตง.) กับ คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ให้ชัดเจนตามที่หน่วยงานมีข้อเสนอ คือ การทำงานด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการรวมถึงความคุ้มค่านั้น จะเป็นหน้าที่ของ ผู้ว่า สตง. ที่มีบทบาท ทำงานอย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ขณะที่ คตง. นั้นมีหน้าที่ออกระเบียบ ทิศทางการทำงาน นโยบาย และมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องกรณีที่มีการร้องเรียนโดยเน้นภาพรวมเป็นหลัก แต่จะไม่มุ่งตรวจสอบเฉพาะรายกรณี

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2