กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันพุธ 13 กันยายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ไพร้ซเปิดผลสอบหนี้เอิร์ธ

บริษัทจดทะเบียน

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์เปิดผลสอบความมีอยู่จริงหนี้เอิร์ธ 2.60 หมื่นล้าน แจงข้อมูลหนี้ตรงกับที่ยื่นศาลฟื้นฟูกิจการ แต่ไม่แสความเชื่อมั่นเพราะเป็นผลตรวจเบื้องต้นอาจมีปัจจัยแวดล้อมเพิ่ม ยันตรวจได้เฉพาะที่มีหลักฐาน ด้านเอิร์ธตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้สั่งให้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ earth แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีพิเศษ เพื่อสอบความมีอยู่จริงของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมามูลค่า 2.60 หมื่นล้านบาท ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ( special audit )และจะส่งรายงานมาในวันที่ 12 ก.ย.2560

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2