กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพุธ 13 กันยายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ไฟเขียวภาษีสุรา-ยาสูบ

นโยบายเศรษฐกิจ

ครม. เคาะภาษีสรรพสามิตใหม่ สุรา-ยาสูบ เน้นอิงตามหลักผลกระทบต่อสุขภาพ เหล้าคิดตามดีกรี ขณะ บุหรี่ เก็บสองเด้งจากทั้งราคาขายปลีก-ปริมาณ เผยฝั่งปริมาณเพิ่มมวนละ 1.5 บาท คลัง แจงปรับเพื่อสร้างฐานภาษีใหม่ เตรียมประกาศอัตราโครงสร้างใหม่ 15 ก.ย.นี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้(12ก.ย.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.2560 โดยคาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หรือในวันที่ 15 ก.ย.2560 หลังจากนั้นกรมสรรพสามิตจะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีและพระราชบัญญัติทั้งหมดให้รับทราบอีกครั้ง ส่วนอัตราภาษีประเภทอื่นที่ ครม.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในอีก 1-2 วันข้างหน้า

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2