กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

จ้างงานสูงวัย - ขยายอายุเกษียณแก้ปัญหาแรงงานหดตัว

นโยบายเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 15 ปีธนาคารคลังสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ โดยมีเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารอาคารสมองจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน วานนี้ (13 ก.ย.)

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย ว่าปัจจุบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญของสังคมไทยโดยเฉพาะในระยะ 20 ปีข้างหน้าที่สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอด (super ageing society) ที่มีประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า 30% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ขณะที่ประชากรวัยแรงงานจะลดจำนวนลงเหลือเพียง 56% จากที่ปัจจุบันมีแรงงานอยู่ประมาณ 65% ของประชากรทั้งหมด หรือเท่ากับว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าประชากรวัยแรงงานจะลดลงถึง 5 ล้านคนเหลือเพียง 36.46 ล้านคนในปี 2579

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2