กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สปก.แจงข้อกังขาทำพันธสัญญานายทุนสวนส้ม

ในประเทศ

สปก.แจงข้อกล่าวหาให้เกษตรกรทำพันธสัญญาซื้อขายผลผลิตกับนายทุนสวนส้มรายเดิมที่ถูกยึดคืนที่ดินส่อเป็นการเอื้อนายทุน แจงต้นทุนสูงเกินกว่าเกษตรกรลงทุนเองได้-เป็นตลาดระดับบนที่ต้องอาศัยเจ้าของตลาดเดิม

กรณีสำนักงานปฏิรูปที่กินเพื่อการเกษตร(สปก.) ได้ยึดคืนที่ดินสปก. ที่ถูกสวนส้มชื่อดังในจ.เชียงใหม่ รุกพื้นที่ 5,958 ไร่ ในอ.ฝาง และนำเจ้าหน้าที่จากกรมทหารช่างที่ 3 ค่ายบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก เข้าปรับพื้นที่เพื่อจัดแบ่งที่ดินให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน 300 ครอบครัว

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2