กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

กนง.ห่วง ลดดอกเบี้ยกระทบเงินออมผู้สูงอายุ

นโยบายเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฉบับย่อ ครั้งที่ 6 ของปี 2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา โดย กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5%

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้เดิมจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้จากปัจจัยด้านอุปทาน แต่ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ การปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้งผลของมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่อาจส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานโดยรวมปรับสูงขึ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2