กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

คดีความตลาดหุ้นทะลัก

บริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต.รับคดีตลาดทุนคึกคัก หลังจากใช้กฎหมายใหม่ดำเนินการมาตรลงโทษทางแพ่ง ทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินคดีเพิ่มชี้10เดือน ดำเนินการไปแล้ว 8 คดี พร้อมหาแนวทางเอาผิดผู้บริหารที่กระทำทุจริตเรียกเงินคืนบริษัท ผ่านมาตรการทางแพ่ง


นายสมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การที่ก.ล.ต.ได้นำมาตรการดำเนินคดีทางแพ่งมาบังคับใช้ลงโทษบริษัทจดทะเบียนและผู้บริหารในตลาดทุนส่งผลให้จำนวนคดีต่างๆเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการลงโทษทางแพ่ง ช่วยให้การดำเนินคดีมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่า คดีที่เข้ามาสู่การพิจารณาของสำนักงานก.ล.ต.มีทิศทางเพิ่มขึ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2