กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

คลังเล็งโยกค่าเดินทาง ใช้จ่าย‘ร้านธงฟ้า’

นโยบายเศรษฐกิจ

กระทรวงคลัง เล็งปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการรัฐใหม่ หลังพบหลายคนไม่ได้ใช้ รถไฟฟ้า-รถไฟ-บขส. เตรียมดึงวงเงินส่วนนี้เพิ่มใช้จ่ายในร้านธงฟ้าแทน ชี้เป็นแนวทางที่ไม่เพิ่มภาระภาครัฐ เหตุอยู่ภายใต้วงเงินเดิม

กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างศึกษาการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการรัฐใหม่ หลังจากพบว่า ประชาชนในต่างจังหวัด อาจไม่ได้ใช้จ่ายในบางรายการที่รัฐได้จัดสรรไว้ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ หรือ รถบริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) โดยภาครัฐอาจนำวงเงินในส่วนนี้ ไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าแทน 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2