กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สง่างามดุจยาตราบนเมฆาสู่สวรรค์ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

รายงานพิเศษ

ตามโบราณราชประเพณี พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงทศพิธราชธรรม มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ ทรงได้รับยกย่องประหนึ่งสมมติเทพคือเป็นดั่งเทวดาลงมาจุติ

เมื่อสวรรคตจึงมีการจัดพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2