กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

4,685โครงการ‘พ่อหลวง’

รายงานพิเศษ

จากถนนสายห้วยมงคล ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2495 จนถึงโครงการสุดท้ายคือโครงการชั่งหัวมัน ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2551

นับรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ รวม 6 พระองค์แล้ว ก็เป็นตัวเลขสูงถึง 4,685 โครงการ ทุกโครงการล้วนเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน โดยมีที่มาจากการเห็นความเดือดร้อนของพสกนิกร นำไปสู่แนวพระราชดำริเพื่อการแก้ปัญหา ทุกโครงการจึงอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความกินดีอยู่ดีและความผาสุกของประชาชน ทั้งสิ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2