กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 24 ตุลาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แนะธุรกิจเร่งเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี รับยุคอี-บิสสิเนส

การตลาด
โดยสรัญญา จันทร์สว่าง

การขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบด้านสร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวขนานใหญ่!! เรียกว่าเป็นยุค ทรานส์ฟอร์ม เทคโนโลยี ครั้งสำคัญ เพื่อรับมือคู่แข่งทั้งบนโลกออฟไลน์และออนไลน์

วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โลกการค้าในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภค อยู่กับที่ โดยสินค้า เดินมาหา ต่างจากอดีต ที่ คนเดินไปหาสินค้า เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และนับวันจะยิ่งทรงอิทธิพล  จะเห็นว่าธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2