กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันอังคาร 14 พฤศจิกายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘บีดีเอ็มเอส-วิริยะ’เจาะทัวร์จีน

อุตสาหกรรม

กระทรวงท่องเที่ยวหนุนเอกชน ประกันภัยนักท่องเที่ยว เข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน นำร่องตลาดจีนเข้าไทย 12 ล้านคน ยิงข้อมูลผ่าน ซีเอ็นทีเอของจีน กระตุ้นการซื้อกรมธรรม์ แก้จุดอ่อนความปลอดภัยท่องเที่ยวไทยรั้งที่ 118 โลก

การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นวาระเร่งด่วนของทุกภาคส่วนรัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมรอบด้าน โดยเฉพาะการยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของไทย

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2