กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

จ่อขยายวงเงินเบี้ยสูงอายุ

การเมือง

คลังตั้งเป้าเพิ่มยอดเบี้ยยังชีพคนชราเป็น 1.1 หมื่นบาทต่อปี จาก 8 พันในปัจจุบัน หลังสนช.ผ่านกฎหมายผู้สูงอายุรีดภาษีบาปสมทบจ่ายให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เชิญชวนผู้ที่มีความพร้อมสละสิทธิ์์เข้าสมทบกองทุนฯ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง ตั้งความหวังที่จะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ได้เฉลี่ยถึง 11,000 บาทต่อคนต่อปี จากวงเงินปัจจุบันที่จ่ายอยู่ที่ 8 พันบาทต่อคนต่อปี

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2