กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เอสเอ็มอีเสี่ยงหนักยุค4.0

ในประเทศ

วิรไทเตือนเอสเอ็มอีเผชิญการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 6 ด้าน ในโลกยุค4.0 ที่ไม่เหมือนเดิม เร่งปรับตัวสู่บริบทโลกใหม่ ยอมรับการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรง ส่งผลให้หลายธุรกิจปิดกิจการอย่างรวดเร็ว แนะเร่งทำประกันความเสี่ยงมากขึ้น ลดความผันผวนทางการเงิน

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. ภายใต้หัวข้อ executing trade & services : เติบโต ทั่วถึงแบบไทยเท่ ที่จ.สุราษฎร์ธานี หอการค้าไทยตั้งเป้าให้การสัมมนาครั้งนี้ เป็นเวทีระดมแนวคิดพัฒนาและยกระดับประเทศไปสู่ thailand 4.0 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาค และกลุ่มจังหวัด

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2