กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ท่องเที่ยวสำรวจซัพพลายเชนเข้มแก้ปัญหาธุรกิจผูกขาด-ผิดกฎหมาย

การตลาด
โดยนฤมล เกษมสุข

กระทรวงท่องเที่ยวเตรียมร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งหมด โดยแบ่งเป็นประเภทธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การแข่งขันว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง

เมื่อได้ข้อสรุปจะนำมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงพิจารณา ตอบสนองต่อนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานภาครัฐช่วยดูแลสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงปราบปรามธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมธุรกิจที่ทำถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2