กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันอังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แนะไทยแก้‘5 จุดอ่อน’ เพิ่ม‘ขีดแข่งขัน’สู่ 4.0

นโยบายเศรษฐกิจ

ดับเบิลยูอีเอฟ แนะไทยแก้ 5 ข้อเพิ่มขีดแข่งขัน ชี้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นส่วนสำคัญที่ต้องปรับปรุงต่อเนื่องสร้างความไว้ใจจากประชาชน-นักลงทุน ยกระดับไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขณะสมคิดหารือผู้บริหารดับเบิลยูอีเอฟ รับข้อเสนอพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม

ลดความเหลื่อมล้ำระยะยาว ดึงจัดฟอร์รัมในไทย ระดมคนรุ่นใหม่เสนอแนวทางพัฒนาภูมิภาค

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2