กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

โปรดเกล้าฯ‘18รัฐมนตรี’

การเมือง

โปรดเกล้าฯ“ครม.ประยุทธ์ 5” ดึง10 รัฐมนตรีหน้าใหม่ร่วมครม. ขณะ9 รัฐมนตรี 9 พ้นตำแหน่ง ธนะศักดิ์-ณรงค์”พ้นรองนายกฯ “ฉัตรชัย”นั่งรองนายกฯ “ประจิน” ควบรมว.ยุติธรรม “ชัยชาญ”เสียบรมช.กลาโหมแทน“อุดมเดช” ดึง“วีระศักดิ์”นั่งท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตําแหน่ง และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตําแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2