กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

จุดประกาย

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ขายตรงที่ฟาร์มจริงจัง

กรีนไลฟ์

ถ้าจะให้การปลูกข้าวของชาวนาปลอดสารพิษมีความยั่งยืน ก็ต้องมีระบบการปลูกและขายที่ดี

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฟาร์มจริงใจ  โครงการที่ช่วยให้ชาวนามีโอกาสขายข้าวถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านเว็บไซต์ เปิดให้ผู้บริโภคสั่งข้าวสารปลอดสารเคมีโดยตรงจากชาวนาไทย ภายใต้แนวคิดซื้อข้าวชาวนาปลอดสารเคมี ส่งเสริมสุขภาพดี เกษตรยั่งยืนเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื้อรังของชาวนาไทยอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2