กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

จุดประกาย

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

อาหารปลอดภัย ชุมชนยั่งยืน

กรีนไลฟ์

ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจและกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานสังคมสุขใจ ด้วยคอนเซปต์อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน รวมถึงปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

อรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ บอกว่า งานนี้ได้รวบรวมทุกอย่างไว้ครบครัน อยากให้คนไทยมาร่วมกันสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นต้นทางการผลิตที่เข้มแข็ง เพื่อให้อาหารปลอดภัย มีปริมาณมากขึ้น และเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งในมิติของสังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2