กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เลือกตั้งกกต.พร้อมแต่วันยังไม่พร้อม

บนความเคลื่อนไหว
โดยหมึกพิษ

000 ในสัปดาห์นี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)จะมีการพิจารณากฎหมาย 4 ฉบับ แต่ที่น่าสนสนใจคือ ร่างพ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. โดยใสาระคือให้มีการตั้งการยาสูบ

ซึ่งให้เรียกว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ทำให้เป็นนิติบุคคลและมีการตั้งคณะกรรมการมาคอยดูแล* ต้องดูว่าหากผ่าน องค์การยาสูบเดิมจะพลิกฟื้นการบริหารได้หรือไม่ 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2