กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ซีพีเอฟสร้างอาชีพคนพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิต-ความเท่าเทียม

คุณภาพชีวิต

เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) จัดงาน คนพิการสากล ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญกับคนพิการ

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการ และร่วมรณรงค์สนับสนุนศักดิ์ศรี สิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการในทุกมิติ พร้อมกับมอบรางวัลยกย่องแก่คนพิการที่เป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและบุคคลที่ร่วมสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการในสังคมไทย

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2